Deprecated: Return type of Twig\Node\Node::count() should either be compatible with Countable::count(): int, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/kdcdolfijn/domains/kdcdol-fijn.nl/public_html/wp-content/plugins/timber-library/vendor/twig/twig/src/Node/Node.php on line 213

Deprecated: Return type of Twig\Node\Node::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/kdcdolfijn/domains/kdcdol-fijn.nl/public_html/wp-content/plugins/timber-library/vendor/twig/twig/src/Node/Node.php on line 221
Hoe werken we? - KDC Dol-fijn

Hoe werken we?

Floorplay

In Nederland is FloorPlay ontwikkeld door de RINO (opleidingsinstituut voor GGZ)  als een eigen geïntegreerd model van twee Amerikaanse methodes: DIR/Floortime van Stanley Greenspan en PLAYproject van Rick Solomon. Daarnaast past de RINO inzichten vanuit de Infant Mental Health (IMH) en de neurobiologie toe.

FloorPlay is een interventie gericht op vroegtijdige behandeling van een brede variatie van problemen in de ontwikkeling van jonge kinderen (0-7 jaar).

FloorPlay is een methode die zich zowel richt op het versterken van de sociaal-emotionele ontwikkeling van  het jonge kind als het optimaliseren van de ouder-kind relatie, rekening houdend met het unieke biologische profiel van het kind. In de begeleiding op de groep wordt gewerkt aan de hand van observaties en videobeelden . Er wordt een FloorPlay profiel van het kind opgesteld met daaraan gekoppeld een zorgplan met gerichte activiteiten om de ontwikkeling te stimuleren.

We vinden het belangrijk dat het kind de mogelijkheid heeft greep te krijgen op de situatie waarin het zich bevindt. We hebben daarom het gebouw en de groepsruimtes zo ingericht dat zij aansluiten bij de behoeften en de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind. Het kind verblijft in een groep met andere kinderen bij wie hij/zij aansluiting kan vinden.

Wat wordt er gestimuleerd?

Motoriek
Grove motoriek: lopen, rennen, springen, staan, leren lopen, bewegen in een rolstoel, loophulp, aangepaste fiets, fysio-therapie-oefeningen. Fijne motoriek: iets uit kunnen pakken, knopen los- en vastmaken, kralen rijgen.

Communicatie
Alles wat je aan methodes en middelen gebruikt om te begrijpen en begrepen te worden in je contact met de ander noemen wij totale communicatie. Wij gebruiken: tastzin, mimiek en lichaamstaal, concrete visuele verwijzers, auditieve verwijzers, wijzen, gebaren, foto’s, picto’s.

Sociaal-emotionele ontwikkeling
De kinderen moeten zich in eerste instantie veilig en op hun gemak voelen, pas dan kun je ook iets van ze vragen. Vanuit een zeker welbevinden kunnen kinderen zich pas gaan ontwikkelen. Bij kinderen waar dit van toepassing is besteden we aandacht aan het leren samen spelen, rekening houden met elkaar, wachten op hun beurt.

Spel- en bezigheden
Bezig zijn met cognitieve ontwikkeling: kleuren, vormen, groot en klein, vergelijken, combineren. Seizoenen, feesten, Buiten spelen, zwemmen, gymnastiek, lichaamsschema. Knutselen, sensopathisch materiaal. Muziek.

Zelfredzaamheid
Eten en drinken, verzorging, zindelijkheid, wassen, uit- en aankleden, jas op de kapstok hangen, speelgoed opruimen, kleine huishoudelijke taken en soms ook grotere huishoudelijke taken!