Deprecated: Return type of Twig\Node\Node::count() should either be compatible with Countable::count(): int, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/kdcdolfijn/domains/kdcdol-fijn.nl/public_html/wp-content/plugins/timber-library/vendor/twig/twig/src/Node/Node.php on line 213

Deprecated: Return type of Twig\Node\Node::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/kdcdolfijn/domains/kdcdol-fijn.nl/public_html/wp-content/plugins/timber-library/vendor/twig/twig/src/Node/Node.php on line 221
ANBI & De Vrienden - KDC Dol-fijn

ANBI & De Vrienden

Stichting Vrienden van Dol-Fijn is ANBI erkend. Dit wil zeggen dat we op deze site vanaf januari 2014 enkele zaken moeten publiceren. Met ingang van deze datum is het de bedoeling dat de bestaande voorwaarden voor het verkrijgen en behouden van de ANBI-status worden uitgebreid. Zo moeten ook De Vrienden de volgende informatie openbaar maken via deze site. 

  • de officiële naam van de instelling;
  • het nummer dat aan de instelling is toegekend bij inschrijving in het Handelsregister (RSIN);
  • het post- of bezoekadres, het telefoonnummer en het e-mailadres van de instelling;
  • de doelstelling volgens de regelgeving van de instelling;
  • de hoofdlijnen van het actuele beleidsplan van de instelling;
  • de bestuurssamenstelling en het beloningsbeleid van de instelling. Hierbij gaat het vooral om de functies en de daarbij toegekende bevoegdheden en niet om de namen van de bestuurders. Met betrekking tot het beloningsbeleid moet niet alleen informatie worden gegeven over het beleid ten aanzien van de beleidsbepalers maar ook van de werknemers;
  • een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten van de instelling;
  • de balans en de staat van baten en lasten met toelichting van de instelling. Hierbij moet –volgens de toelichting – onder meer het totaal aan ontvangen giften en erfenissen worden vermeld. 

Downloads

De hierboven vermelde gegevens vindt u in de onderstaande twee downloads: