Deprecated: Return type of Twig\Node\Node::count() should either be compatible with Countable::count(): int, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/kdcdolfijn/domains/kdcdol-fijn.nl/public_html/wp-content/plugins/timber-library/vendor/twig/twig/src/Node/Node.php on line 213

Deprecated: Return type of Twig\Node\Node::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/kdcdolfijn/domains/kdcdol-fijn.nl/public_html/wp-content/plugins/timber-library/vendor/twig/twig/src/Node/Node.php on line 221
De groepen - KDC Dol-fijn

De groepen

Kikkervisjes
Deze groep bestaat gemiddeld uit 6 jonge kinderen (±1-4 jaar). De meeste kinderen zijn nog erg jong in hun algehele ontwikkeling. Bij al deze kinderen is sprake van een ontwikkelingsachterstand, het niveau is vaak nog niet bekend. Ook de mogelijk achterliggende oorzaak is vaak nog niet bekend. De meeste kinderen spreken niet of nog beperkt. Ook de motoriek is nog pril. Sommige kinderen komen een beperkt aantal dagen/dagdelen per week. De instroom van deze groep komt vanuit de thuissituatie, het MKD of de peuterspeelzaal. Er wordt aan alle ontwikkelingsgebieden gewerkt, toegespitst op elk individueel kind. De ontwikkelingsgebieden zijn: motoriek, communicatie, sociaal-emotioneel, spel- en bezigheden en zelfredzaamheid. Er wordt gewerkt met de methodes FloorPlay, Ervaar het Maar, Basale stimulatie en Totale communicatie. De kikkervisjes is een aanvangsgroep waarin een uitgebreide observatie plaats vindt en waar mogelijk al onderzoek naar de ontwikkeling op alle gebieden. Er is een vast dag- en weekprogramma, met veel herhaling, vaste herkenningspunten en een duidelijke structuur. De kinderen in de groep krijgen een stimulerende omgeving aangeboden, waarin zij een gevoel van basisveiligheid kunnen ervaren, in relatie tot een gering aantal vertrouwensfiguren. De kinderen zijn voortdurend in de nabijheid en onder toezicht van de begeleiding. Zij hebben namelijk nog onvoldoende inzicht in consequenties van eigen handelen of gevaarlijke situaties. Voor een aantal kinderen zal het perspectief uiteindelijk binnen een vorm van speciaal (basis)onderwijs liggen. Voor ze zover zijn, zullen ze intern binnen het KDC nog naar andere groepen doorstromen (Guppies; Schildpadjes) Voor een ander deel zal het perspectief blijven liggen binnen het KDC. Ook dan zal er doorstroming naar een vervolggroep plaatsvinden. Behandeling in de groep vindt multidisciplinair plaats in samenwerking met betrokken begeleiders, therapeuten, gedragswetenschapper en eventueel arts. Er is intensief contact en regelmatig afstemming met de ouders/opvoeders, indien van toepassing komen opvoedingsvragen of opvoedingsproblematiek aan de orde. Vanuit het KDC of Cosis gezinsontwikkeling kan opvoedingsondersteuning in het gezin ingezet worden.

Guppies
Deze groep bestaat gemiddeld uit 10 peuters/kleuters. Alle kinderen zijn mobiel, een aantal kinderen heeft een Autisme Spectrum Stoornis, er zijn kinderen met hechtingsproblematiek. Het communicatie niveau loopt uiteen van non-symbolisch via pre-symbolisch tot symbolisch niveau. Bij al deze kinderen is sprake van een ontwikkelingsachterstand, het niveau is vaak nog niet bekend. Ook de mogelijk achterliggende oorzaak is vaak nog niet bekend. Voor een aantal kinderen zal doorstroming naar het (ZML) onderwijs tot de mogelijkheden behoren, eventueel via de pré-schoolgroep. Voor een ander deel zal schoolplaatsing niet tot de mogelijkheden behoren en zal een vervolggroep in het KDC het perspectief zijn. De instroom van deze groep komt vanuit de thuissituatie, het MKD of de peuterspeelzaal. Er wordt aan alle ontwikkelingsgebieden gewerkt, toegespitst op elk individueel kind. De ontwikkelingsgebieden zijn: motoriek, communicatie, sociaal-emotioneel, spel- en bezigheden en zelfredzaamheid. Er wordt gewerkt met de methodes Ervaar het maar, Floorplay en Totale communicatie. Er is een vast dag- en weekprogramma, met veel herhaling, vaste herkenningspunten en een duidelijke structuur. Het programma wordt duidelijk gemaakt met foto’s en picto’s en indien nodig concrete verwijzers. De kinderen in de groep krijgen een stimulerende omgeving aangeboden, waarin zij een gevoel van basisveiligheid kunnen ervaren, in relatie tot een gering aantal vertrouwensfiguren. De kinderen zijn voortdurend in de nabijheid en onder toezicht van de begeleiding. Zij hebben namelijk nog onvoldoende inzicht in consequenties van eigen handelen of gevaarlijke situaties. Behandeling in de groep vindt multidisciplinair plaats in samenwerking met betrokken therapeuten, gedragswetenschapper en Arts VG. Er is intensief contact en regelmatig afstemming met de ouders/opvoeders, indien van toepassing komen opvoedingsvragen of opvoedingsproblematiek aan de orde.

Zeehonden
De groep Zeehonden bestaat uit kinderen die gezien hun aanverwante problematiek, denkend aan ASS en eet/drinkproblematiek, naast hun ernstige tot zeer ernstige verstandelijke beperking, aangewezen blijven op de beschermde omgeving van het KDC. Er is onvoldoende onderwijsperspectief aanwezig. In de groep wordt gewerkt aan de sociale verbreding in hun directe leefomgeving, en de uitbreiding van de zelfredzaamheid op het gebied van het functionele handelen. In een veilige gestructureerde omgeving krijgen deze kinderen individuele aandacht voor hun specifieke problematiek. Er wordt aangesloten bij hun niveau van communiceren, dat kan variëren van een lichaamsgebonden tot associatieve ervaringsordening. Op dit niveau wordt de communicatie afgestemd, d.m.v. concrete verwijzers, foto’s, of picto’s. Er wordt gewerkt met een duidelijke overzichtelijke structuur, met veel herhaling van ervaringsactiviteiten en vaste herkenningspunten. Een rustige benadering van dichtbij is belangrijk. Voor de kinderen in deze groep is het van belang dat zij vaardigheden aanleren waardoor zij (binnen de groep) zo zelfstandig mogelijk kunnen worden. Doelen zijn daarnaast gericht op behoud en waar mogelijk uitbreiding van deze vaardigheden, voorkomen van toename van beperkingen en voorkomen van (toename van ) gedragsproblematiek. Dit vindt o.a. plaats door de communicatiemogelijkheden te vergroten, het bevorderen van de zelfredzaamheid, het optimaliseren van sociale vaardigheden, het leren keuzes maken, zinvol bezig kunnen zijn. Deze kinderen krijgen zoveel mogelijk activiteiten aangeboden die passen bij hun kalenderleeftijd, en daar waar nodig gebeurt dit individueel. Incidenteel passen daar ook schoolse vaardigheden bij, voor zover deze binnen de belevingswereld passen en aangepast aan de individuele mogelijkheden van elk kind. Voor de verzorging zijn de kinderen grotendeels afhankelijk van de begeleiding. De behandeling in de groep, wordt multidisciplinair vormgegeven met de fysiotherapeut, de logopedisten, de muziektherapeut, de gedragswetenschapper en arts VG. Daar waar noodzakelijk, vinden ook individuele therapieën plaats. Motorische activiteiten vinden buiten de groep plaats, zoals gymnastiek, fietsen, zwemmen en wandelen. Er is voortdurend toezicht nodig. De kinderen zien zelf geen gevaar, hebben geen of zeer beperkt inzicht in eigen handelen en de consequenties ervan, en zijn zeer beperkt leerbaar hierin. Deze groep kinderen is ook sociaal erg kwetsbaar; ze kunnen hun grenzen niet aangeven. Deze zullen door begeleiding moeten worden bewaakt.De verwachting is dat deze kinderen hun hele leven intensieve behandeling en begeleiding nodig blijven houden. Ouders worden ondersteund bij het maken van keuzes voor de toekomst voor hun kind. De doorstroming naar een woon- en /of werkplek wordt begeleid.

Zeesterren
De groep Zeesterren bestaat uit kinderen die gezien hun aanverwante problematiek, denkend aan ASS en eet/drinkproblematiek, naast hun ernstige tot zeer ernstige verstandelijke beperking, aangewezen blijven op de beschermde omgeving van het KDC. Er is geen onderwijsperspectief aanwezig. In de groep wordt gewerkt aan de sociale verbreding in hun directe leefomgeving, en de uitbreiding van de zelfredzaamheid op het gebied van het functionele handelen. In een veilige gestructureerde omgeving krijgen deze kinderen individuele aandacht voor hun specifieke problematiek. Er wordt aangesloten bij hun niveau van communiceren, dat kan variëren van een lichaamsgebonden tot associatieve ervaringsordening. Op dit niveau wordt de communicatie afgestemd, d.m.v. concrete verwijzers, foto’s, of picto’s. Er wordt gewerkt met een duidelijke overzichtelijke structuur, met veel herhaling van ervaringsactiviteiten en vaste herkenningspunten. Een rustige benadering van dichtbij is belangrijk. Voor de kinderen in deze groep is het van belang dat zij vaardigheden aanleren waardoor zij (binnen de groep) zo zelfstandig mogelijk kunnen worden. Doelen zijn daarnaast gericht op behoud en waar mogelijk uitbreiding van deze vaardigheden, voorkomen van toename van beperkingen en voorkomen van (toename van ) gedragsproblematiek. Dit vindt o.a. plaats door de communicatiemogelijkheden te vergroten, het bevorderen van de zelfredzaamheid, het optimaliseren van sociale vaardigheden, het leren keuzes maken, zinvol bezig kunnen zijn. Deze kinderen krijgen zoveel mogelijk activiteiten aangeboden die passen bij hun kalenderleeftijd, en daar waar nodig gebeurt dit individueel. Voor de verzorging zijn de kinderen grotendeels afhankelijk van de begeleiding. De behandeling in de groep, wordt multidisciplinair vormgegeven met de fysiotherapeut, de logopedisten, de muziektherapeut, de gedragswetenschapper en arts VG. Daar waar noodzakelijk, vinden ook individuele therapieën plaats. Motorische activiteiten vinden buiten de groep plaats, zoals gymnastiek, fietsen, zwemmen en wandelen. Er is voortdurend toezicht nodig. De kinderen zien zelf geen gevaar, hebben geen of zeer beperkt inzicht in eigen handelen en de consequenties ervan, en zijn zeer beperkt leerbaar hierin. Deze groep kinderen is ook sociaal erg kwetsbaar; ze kunnen hun grenzen niet aangeven. Deze zullen door begeleiding moeten worden bewaakt. De verwachting is dat deze kinderen hun hele leven intensieve behandeling en begeleiding nodig blijven houden. Ouders worden ondersteund bij het maken van keuzes voor de toekomst voor hun kind. De doorstroming naar een woon- en /of werkplek wordt begeleid.

Tuimelaars
De groep Tuimelaars bestaat uit kinderen die gezien hun aanverwante problematiek, denkend aan ASS en eet/drinkproblematiek, naast hun ernstige tot zeer ernstige verstandelijke beperking, aangewezen blijven op de beschermde omgeving van het KDC. Er is geen onderwijsperspectief aanwezig. In de groep wordt gewerkt aan de sociale verbreding in hun directe leefomgeving, en de uitbreiding van de zelfredzaamheid op het gebied van het functionele handelen. In een veilige gestructureerde omgeving krijgen deze kinderen individuele aandacht voor hun specifieke problematiek. Er wordt aangesloten bij hun niveau van communiceren, dat kan variëren van een lichaamsgebonden tot associatieve ervaringsordening. Op dit niveau wordt de communicatie afgestemd, d.m.v. concrete verwijzers, foto’s, of picto’s. Er wordt gewerkt met een duidelijke overzichtelijke structuur, met veel herhaling van ervaringsactiviteiten en vaste herkenningspunten. Een rustige benadering van dichtbij is belangrijk. Voor de kinderen in deze groep is het van belang dat zij vaardigheden aanleren waardoor zij (binnen de groep) zo zelfstandig mogelijk kunnen worden. Doelen zijn daarnaast gericht op behoud en waar mogelijk uitbreiding van deze vaardigheden, voorkomen van toename van beperkingen en voorkomen van (toename van ) gedragsproblematiek. Dit vindt o.a. plaats door de communicatiemogelijkheden te vergroten, het bevorderen van de zelfredzaamheid, het optimaliseren van sociale vaardigheden, het leren keuzes maken, zinvol bezig kunnen zijn. Deze kinderen krijgen zoveel mogelijk activiteiten aangeboden die passen bij hun kalenderleeftijd, en daar waar nodig gebeurt dit individueel. Voor de verzorging zijn de kinderen geheel of grotendeels afhankelijk van de begeleiding. De behandeling in de groep, wordt multidisciplinair vormgegeven met de fysiotherapeut, de logopedisten, de muziektherapeut, de gedragswetenschapper en arts VG. Daar waar noodzakelijk, vinden ook individuele therapieën plaats. Motorische activiteiten vinden buiten de groep plaats, zoals gymnastiek, fietsen, zwemmen en wandelen. Er is voortdurend toezicht nodig. De kinderen zien zelf geen gevaar, hebben geen of zeer beperkt inzicht in eigen handelen en de consequenties ervan, en zijn zeer beperkt leerbaar hierin. Deze groep kinderen is ook sociaal erg kwetsbaar; ze kunnen hun grenzen niet aangeven. Deze zullen door begeleiding moeten worden bewaakt. De verwachting is dat deze kinderen hun hele leven intensieve behandeling en begeleiding nodig blijven houden. Ouders worden ondersteund bij het maken van keuzes voor de toekomst voor hun kind. De doorstroming naar een woon- en /of werkplek wordt begeleid.

Zeepaardjes
De groep Zeepaardjes bestaat uit kinderen met ernstig tot zeer ernstig meervoudige beperkingen. Deze kinderen hebben een ernstig/zeer ernstig verstandelijke beperking en bijkomende lichamelijke, zintuigelijke en motorische problematiek. Vaak is ook een Autisme Spectrum Stoornis aanwezig. Dit zorgt er voor dat we te maken hebben met een groep kinderen die zich niet of nauwelijks zelfstandig kunnen voortbewegen, en die niet of nauwelijks kunnen communiceren. Het is van groot belang de vaak niet eenduidige signalen die de kinderen afgeven goed te kunnen interpreteren. Ze vragen om begeleiding die in staat is deze signalen te kunnen en te willen leren “lezen “. Communicatie vindt veelal 1-op-1 plaats en wordt ondersteund met gebaren en voorwerpen. Er wordt veel aandacht besteed aan het maken van contact met het kind en te zorgen voor voldoende alertheid bij het kind, voordat er tot communicatie of handelingen wordt overgegaan. De kinderen zijn kwetsbaar op lichamelijk/medisch gebied: voedingsproblemen (kauwen, slikken), sondevoeding via neussonde of PEG-sonde, epilepsie, CARA. Ook hebben we te maken met kinderen met gehoor- en/of visusproblematiek. Hierdoor moet rekening gehouden worden met de inrichting van de groepsruimte en het gebruik van verlichting en kleuren/contrasten. Er wordt gewerkt met aangepaste materialen. Voor de lichamelijke verzorging zijn de kinderen volledig afhankelijk van de begeleiding. Ook op het gebied van eten en drinken zijn de kinderen volledig afhankelijk van de begeleiding. Risico’s op het gebied van uitdroging, ondervoeding en verslikken/stikken worden per kind geïnventariseerd en in het zorgplan omschreven. Behandeling in de groep vindt plaats aan de hand van een dagprogramma waarin alle activiteiten voor ieder kind individueel staan beschreven. De behandeling is multidisciplinair van aard: begeleiders, therapeuten, gedragswetenschapper en Arts VG werken gezamenlijk aan de opgestelde doelen. De activiteiten zijn vooral gericht op het opdoen van motorische prikkels en sensomotorische ervaringen. Ze zijn gericht op de basale stimulatie van de kinderen. Doelen zijn daarnaast gericht op behoud en waar mogelijk uitbreiding van vaardigheden, voorkomen van toename van beperkingen en voorkomen van (toename van ) gedragsproblematiek.De kinderen in deze groep hebben individuele aandacht nodig in een rustige, aangepaste, en veilige omgeving. De begeleiding zorgt voor basisveiligheid van de kinderen. Er is voortdurend toezicht nodig. De kinderen zien zelf geen gevaar, hebben geen inzicht in eigen handelen en de consequenties ervan, en zijn zeer beperkt leerbaar hierin. Deze groep kinderen is ook sociaal erg kwetsbaar; ze kunnen hun grenzen niet aangeven. Deze zullen door begeleiding moeten worden bewaakt. Risico’s worden individueel beschreven in het zorgplan. De verwachting is dat deze kinderen hun hele leven intensieve behandeling en begeleiding nodig blijven houden.

Goudvisjes
Deze groep bestaat gemiddeld uit 8 kinderen in de leeftijd van 3-6 jaar, met zowel een ontwikkelingsachterstand als kenmerken van een ontwikkelingsstoornis (ASS en/of ADHD). Er wordt aan alle ontwikkelingsgebieden gewerkt, toegespitst op elk individueel kind. De ontwikkelingsgebieden zijn: motoriek, communicatie, sociaal-emotioneel, spel- en bezigheden en zelfredzaamheid. Er wordt gewerkt met de methodes Ervaar het maar, Floorplay en Totale communicatie. Er is een vast dag- en weekprogramma, met veel herhaling, vaste herkenningspunten en een duidelijke structuur. Het programma wordt duidelijk gemaakt met foto’s en picto’s en een aantal kinderen hebben hiernaast nog eigen concrete verwijzers. De kinderen in de groep hebben een stimulerende omgeving nodig, waarin zij een gevoel van basisveiligheid kunnen ervaren, in relatie tot een gering aantal vertrouwensfiguren. De kinderen zijn voortdurend in de nabijheid en onder toezicht van de begeleiding, zelf hebben ze nog onvoldoende inzicht in consequenties van eigen handelen of gevaarlijke situaties.  Er vindt multidisciplinair overleg plaats met betrokken therapeuten en gedragswetenschapper. Er is intensief contact en regelmatig afstemming met de ouders/opvoeders,  indien van toepassing komen opvoedingsvragen of opvoedingsproblematiek aan de orde. Vanuit het KDC of Cosis gezinsontwikkeling kan opvoedingsondersteuning in het gezin ingezet worden.

Schildpadjes
De groep de Schildpadjes is een pré-schoolgroep. De groep bestaat uit 10 kinderen. De groep bestaat uit jonge kinderen (4-7 jaar), van wie verwacht wordt dat ze een onderwijsperspectief hebben. Vaak is nog niet duidelijk welk type onderwijs een kind kan gaan volgen en op welke termijn.
Naast de ontwikkelingsachterstand of licht verstandelijke beperking, is vaak sprake van bijkomende problematiek als ASS, hechtingsproblematiek en/of een verzwaarde opvoedingssituatie. In een aantal gezinnen vindt gezinsondersteuning plaats.
In de groep worden naast structuur en een vertrouwde omgeving ook schoolse activiteiten aangeboden. Er zijn voor ieder kind leerdoelen opgesteld om zo bekend te worden met de “schoolse voorwaarden” en die te ontwikkelen. Er wordt toegewerkt naar passend onderwijs.
Doelen die nagestreefd worden zijn oa. Uitbreiding van de concentratie, aan tafel kunnen werken, op je stoel blijven zitten, behoefte aan hulp kunnen uitstellen, beurtgedrag, kleuren, vormen, begrippen, voorbereidend lezen en rekenen, algemene sociale vaardigheden.
Binnen het groepsprogramma vindt multidisciplinaire behandeling plaats door nauwe samenwerking met de therapeuten, gedragswetenschapper en arts VG. Wekelijks vindt er groepsmuziek plaats met de muziektherapeute, groepsgym met de fysiotherapeute en groepslogopedie net de logopediste. De doelen in de groepstherapieën worden gekoppeld aan de schoolse voorwaarden. Daarnaast hebben de kinderen waar nodig individuele therapieën. Om de kinderen al meer aan de schoolse setting te laten wennen, bevindt de groep zich in een lokaal van de Baldakijn, SBO en wordt er 2 keer per dag met de kinderen van de onderbouw samen op het plein gespeeld. Ook nemen de kinderen deel aan het activiteitenprogramma op school, zoals met Sint Maarten, Sinterklaas enz. Contacten met de ouders zijn intensief in verband met enerzijds de ontwikkeling die deze kinderen doormaken en de begeleiding van ouders in het traject naar schoolplaatsing; anderzijds door vragen die ouders stellen vanuit een verzwaarde opvoedingssituatie.

Combinatie Dolfijn en SO ROOD Meidoornschool
Voor een aantal kinderen van het EC bij wie getwijfeld wordt of ze de aansluiting met onderwijs aan zullen kunnen, is er samenwerking met de Meidoornschool. Deze school voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen zit onder één dak met EC Dol-fijn.
Er is een combigroep gevormd met  de groep SO ROOD van de Meidoornschool. Dit is de aanvangsgroep, in deze groep zitten kinderen tot 8 jaar.
Het schoolprogramma van de Meidoornschool is leidend. Er wordt les gegeven door een leerkracht van school, eventueel samen met een klassen-assistent. Mede ondersteund door inzet van begeleiding vanuit Dol-fijn.
Door middel van de leermethode van school wordt er, passend bij het niveau van de leerlingen, lesstof aangeboden. Er wordt gewerkt aan (voorbereidend) rekenen, taal en schrijven. Tussen de lessen door proberen we veel te bewegen. Er zijn gymlessen en zwemlessen (beginnend bij waterwennen). De Meidoornschool is een vreedzame school. Tijdens deze lessen en gedurende de hele dag is er aandacht voor de schoolregels, omgangsregels, andere helpen, gevoelens etc.
Samen met leerkrachten, het team van Dol-fijn en ouders is er regelmatig overleg, over de voortgang van het kind binnen de groep. Samen wordt er gekeken of het kind door kan stromen binnen onderwijs, en welk soort onderwijs passend zou zijn.