Deprecated: Return type of Twig\Node\Node::count() should either be compatible with Countable::count(): int, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/kdcdolfijn/domains/kdcdol-fijn.nl/public_html/wp-content/plugins/timber-library/vendor/twig/twig/src/Node/Node.php on line 213

Deprecated: Return type of Twig\Node\Node::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/kdcdolfijn/domains/kdcdol-fijn.nl/public_html/wp-content/plugins/timber-library/vendor/twig/twig/src/Node/Node.php on line 221
Wie zijn we? - KDC Dol-fijn

Wie zijn we?

Kinderdagcentrum De Dol-Fijn ligt in een rustige woonwijk in Stadskanaal. Het kindercentrum biedt op werkdagen verzorging, activerende en ondersteunende begeleiding en behandeling aan kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar met een ontwikkelingsachterstand, een verstandelijke of meervoudige beperking. De kinderen wonen meestal thuis, en worden door ouders gebracht en gehaald, of als ze een indicatie hebben voor vervoer met taxibusjes vervoerd. In principe komen de kinderen de hele dag, voor de lunch wordt gezorgd, maar ook deeltijd plaatsing is mogelijk als dit in het belang van het kind is.

Voor ieder kind wordt er in overleg met de ouders een zorgplan samengesteld. Het team per kind is multidisciplinair en bestaat uit een persoonlijk begeleider, gedragswetenschapper, en waar geïndiceerd een logopedist, fysiotherapeut, muziektherapeut en arts voor verstandelijk gehandicapten. De kinderen worden begeleid in groepen met ieder een eigen dagprogramma. Dol-Fijn beschikt over over een bewegingsruimte en een zwembad.

Samenwerking zmlk-onderwijs

Er is een samenwerkingsverband met het speciaal (basis) onderwijs in Stadskanaal. In september 2009 is het KDC samen met het zmlk-onderwijs en een afdeling voor gezinsondersteuning onder één dak gekomen aan de Vlaanderenlaan. Voor deze optie, samen met een school voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen is gekozen om enerzijds in te spelen op de landelijke ontwikkeling om zorg en onderwijs dichter bij elkaar te brengen en alle kinderen het recht op onderwijs te kunnen bieden; anderzijds om de samenwerking die er al was te verdiepen.  

Algemeen

K.d.c. “Dol-fijn”, biedt hulp, begeleiding en behandeling aan kinderen en jongeren tot ongeveer 18 jaar als ook desgevraagd aan de leefomgeving van deze kinderen. De kinderen hebben allemaal een ontwikkelingsachterstand, een verstandelijke beperking en soms ook een meervoudige beperking. We kunnen deze beperking van het kind niet veranderen of wegnemen. Wel bieden we het kind deskundige, specialistische begeleiding en behandeling. Zo proberen we zijn of haar ontwikkeling te bevorderen. Een kind met een ontwikkelingsachterstand, een verstandelijke (en meervoudige) beperking vraagt om een extra ‘leerbare’ opvoedingsomgeving. In het KDC geven we dat door gewone dingen op een speciale manier aan te bieden. We houden dus rekening met de specifieke mogelijkheden en beperkingen van het kind. Daarop stemmen we de begeleiding, behandeling en indien nodig ook de hulpmiddelen af.

Wat doen we nog meer?

In het Centrum voor Onderwijs Dagbegeleiding en Gezinsondersteuning (CODG), is er naast een vleugel met het Onderwijs (ZMLK-school), een vleugel met het Kinderdagcentrum, ook nog ruimte voor een aantal andere disciplines. Een van die disciplines is de Gezinsontwikkeling van Cosis, die biedt gezinnen met een kind met een beperking coaching en opvoedingsondersteuning, zie verderop op deze pagina. Een ander discipline is de afdeling Training en Educatie; de medewerkers van deze afdeling verzorgen cursussen voor mensen met een beperking in wonen en dagbesteding van Cosis, meer informatie onder aan deze pagina.

Cosis Gezinsontwikkeling

Gezinsondersteuning
Hulp aan huis met gezinsondersteuning van Cosis

Hoe ga ik om met slaap- en eetproblemen? Waarom is ons kind zo driftig? De opvoeding van uw zoon of dochter met een beperking of ontwikkelingsachterstand is niet gemakkelijk. Soms is het onduidelijk waar het gedrag van uw kind vandaan komt of hoe u hier het beste mee kunt omgaan. Net als andere ouders heeft u misschien veel vragen. 

Coach of begeleider
De gezinscoaches van Cosis Gezinsontwikkeling helpen u graag bij het beantwoorden van uw vragen en het zoeken naar de juiste koers. Ook als uw kind geen verstandelijke beperking heeft, maar bijvoorbeeld een autistische stoornis, kunt u bij ons terecht. Er zijn eveneens gezinsbegeleiders die praktische hulp bieden bij de verzorging, begeleiding en vrijetijdsbesteding van uw kind. Daarnaast kunnen de medewerkers u helpen bij administratieve zaken en contacten met instanties. De gezinsondersteuning is ook bedoeld voor ouders met een verstandelijke beperking

Training en Educatie

Gaat u zelfstandiger wonen? Wilt u uw werk beter doen? Krijgt u ander werk en moet u helemaal omschakelen? Misschien kan ‘Scholing & training’ u een passende cursus bieden. De trainingen zijn niet alleen bestemd voor cliënten van Cosis. Ook andere mensen met een verstandelijke beperking kunnen hier gebruik van maken. Iedereen is welkom!

Eerst in gesprek
De medewerkers van ‘Training en Educatie’ weten precies hoe ze andere mensen iets moeten aanleren. Zij leren u dat wat u nodig hebt om u thuis te kunnen redden of om uw werk beter te kunnen doen. De medewerkers praten eerst met u om erachter te komen welke training het beste bij u past.

Voorbeelden
De trainingen worden per persoon gegeven of in kleine groepjes. Voorbeelden zijn: kookles, omgaan met geld, uw huis schoon houden, telefoneren, klokkijken, zelfstandig reizen, vergaderen en nog veel meer. Soms verwijzen ze naar een school waar een passende cursus wordt geboden.